22
سال
شرکت مبلیـران بـه عنـوان یکـی از قـوی تـرین و حرفـه تـرین برنـدها در حـوزه تولیـد و فـروش انـواع مبلمـان، سـرویس خـواب، میـز غـذاخوری و دیگـر اقـلام چـوبی و فلـزی فعالیـت خـود را از سـال ۱۳7۹ آغـاز نمـوده اسـت .

درباره مبلیران

اولین فروشگاه مبل در ایران
شرکت مبلیـران بـه عنـوان یکـی از قـوی تـرین و حرفـه تـرین برنـدها در حـوزه تولیـد و فـروش انـواع مبلمـان، سـرویس خـواب، میـز غـذاخوری و دیگـر اقـلام چـوبی و فلـزی فعالیـت خـود را از سـال ۱۳7۹ آغـاز نمـوده اسـت و در ایـن سـال هـا بـا کمـک طراحـان و متخصصـان حرفه ای داخلی و خارجی در ایـن زمینـه مشـغول فعالیـت اسـت. مهـم تـرین ویژگـی ایـن برنـد کیفیـت بالا همراه با تنوع محصولات آن اسـت و ایـن چیزیسـت کـه در تمـامی ایـن سـال هـا مبلیـران را از سـایر رقبای خود برتر و متمایز کرده است؛

ویدئو معرفی مبلیران

پخش ویدیو

خدمات ما

گارانتی سه ساله

گروه صنعتی مبلیران درصورت استفاده صحیح ، رفع اشکالات و نواقص مبلمان شمارا تا ۳ سال تضمین میکند.

کیفیت بالای محصولات
تلاش ما براین است که مدرن ترین و باکیفیت ترین محصولات، با جدیدترین متد طراحی روز را برای شما فراهم نماییم.
خدمات پس از فروش
با توجه به اهمیت خدمات مورد نیاز برای خریداران محترم ، مبلیران درتمام مراحل خرید ، پشتیبان خریداران خود بوده است .